28.09.2018

Учешће припадника Института на научном скупу „Религијски и конфесионални идентитети као актери могућих сукоба на Балкану и Европи“

Потпуковник др Милован Суботић из Института за стратегијска истраживања учествовао је на научном скупу „Религијски и конфесионални идентитети као актери могућих сукоба на Балкану и Европи“ који се под покровитељством Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност и Факултета за европске правно-политичке студије одржао у Новом Бечеју, 27-28. септембра 2018. године. Током радног дела скупа потпуковник Суботић изложио је научни рад „Злоупотреба верских и етничких идентитета на Балкану као потенцијал за екстремистичко испољавање“.