Вељко Благојевић, „Србија и изазови одбрамбене дипломатије“, МЦ ОДБРАНА, Београд, 2018.
Књига Вељка Благојевића „Србија и изазови одбрамбене дипломатије“ представља политичко-правну студију која настоји да утврди шта је уистину одбрамбена дипломатија и које је њено место и улога у дипломатском и свеукупном спољнополитичком наступу. Аутор приказује искуства у нормативно-правној уређености одбрамбене дипломатије појединих европских држава, као и неке тенденције у погледу организације и функционисања, те анализира област одбрамбене дипломатије Републике Србије.
dodatakДОДАЦИ