28.10.2018

На Сајму књига представљен Зборник радова „Жене мир и безбедност, родна анализа 2010-2015“.
 


У оквиру представљања система одбране на 63. Међунарадном сајму књига у Београду, у тематском блоку „Жене у систему одбране“, данас је представљен Зборник радова „Жене мир и безбедност, родна анализа 2010-2015“. У представљању зборника учествовали су Зоран Ђорђевић, некадашњи министар одбране а сада министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, затим рецензенти зборника проф. др Јованка Шарановић, директорка Института за стратегијска истраживања, др Зорица Мршевић, научна саветница из Института друштвених наука као и аутори др Биљана Стојковић, пуковник др Снежана Васић,  проф. др Ксенија Ђурић Атанасијевски.  

Зоран Ђорђевић, раније на челу Министарства одбране и Политичког савета Владе Србије за спровођење Акционог плана за примену РСБУН 1325, истакао је да тек када је 2012. године дошао на чело радног тела за спровођење равноправности у систему одбране, схватио је колико је то обиман посао.
„Данас у Министарству рада постоји сектор који се бави овим питањем. Жена у систему одбране више није табу тема. Ако ни по чему другом, мислим да ћу као министар одбране бити упамћен као онај који се залагао, заједно са овим тимом, да буде више девојака кадета на Војној академији као и да девојке уђу и у Војну гимназију. Сам зборник је изузетно вредан због искуства које преноси и мислим да ће бити од користи за све оне који ће тек почети да се баве овом темом“, рекао је кинистар Ђорђевић. 
 

Др Јованка Шарановић, директор Института за стратегијска истраживања Универзитета одбране дуго се бави питањем равноправности и увођењем дама у војне редове. У свом обраћању истакла је да је зборник сведочење о петогодишњем путу имплементације једног средњорочног планског документа који је донела Владе Србије, о путу којим се ишло, позитивним праксама, новинама које су увођене, мултисекторској и међународној сарадњи.

„Зборник је резултат тимског истраживачког рада и пружа хронолошки пресек и сажету дескриптивну анализу резултата Радне групе министарства одбране у имплементацији активности које је дефинисао Национални акциони план за примену РСБУН 1325. Зборник се бави методама и техникама родне анализе, праћењем и анализом рада институционалних тела и механизама родне равноправности, заступљеношћу жена у одлучивању, едукацијама о родној равноправности и заштити жена и значају и улози медија у остваривању циљева родне равноправности. Оно што је изложено у зборнику, по добра је основа за помаке који би требало да буду видљиви у времену које је пред нама, мерење напретка и будућа дубинска истраживања. Зборник је осмишљен на начин да обезбеди поуздан материјал на који ће припадници академске заједнице моћи да се позивају а практичари да се ослоне у свом свакодневном раду“, истакла је др Шарановић.
videoВИДЕОГАЛЕРИЈА
30.10.2018
mp4 (5,29 MB)
Видео
30.10.2018
mp4 (14,77 MB)
Видео
30.10.2018
mp4 (13,07 MB)
Видео