30.10.2018

Предавање пуковника Вангела Милковског на Институту за стратегијска истраживањаУ склопу сарадње са осталим организационим целинама Министарства одбране и Војске Србије, Институт за стратегијска истраживања континуирано реализује предавања која изводе представници наведених целина система одбране. Теме које се реализују значајне су са аспекта унапређења научноистраживачког рада припадника Института.
 

 
У оквирима такве вишегодишње праксе данас је у просторијама Института одржано предавање на тему - „Национална политика и безбедност САД“ и „Регионалне студије - Евроазија“ које је реализовао пуковник Вангел Милковски из Здружене оперативне команде Генералштаба Војске Србије. Конкретан повод данашњег предавања јесте повратак пуковника Милковског са једногодишњег школовања на Високим студијама безбедности америчког Ратног колеџа и исказаних потреба Института за упознавањем са садржајем појединих тема које је пуковник Милковски имао прилику да слуша од водећих америчких стручањака из области студија безбедности и стратешких студија.
 

Поред теоријских поставки везаних за модел формулисања стратегија различитих нивоа, од Стратегије националне безбедности САД до Стратегије ратишта, пуковник Милковски се посебно осврнуо на праксу стратешког промишљања унутар америчког система одбране и доношења одлука за конкретне ситуације. Осврт на практични аспект стратегијског промишљања, иначе, био је предмет посебне пажње припадника Института који су имали прилику да интерактивно прате предавање интересујући се и дискутујући у вези појединих питања.   


С обзиром на значај тема из области стратешких студија, на Институту су планирана наредна предавања пуковника Вангела Милковског и других припадника система одбране који се баве предметном проблематиком.