Тематски зборник радова „Добровољци у Великом рату 1914 - 1918“
Стогодишњица Првог светског рата представља јубилеј светског значаја. Рат као сложена друштвеноисторијска појава отвара многа питања на која је историографија дала одговор само делимично или се још увек налази у процесу трагања з аобјашњењима њихових узрока, токова и последица. Једно од таквих питања јесте и проблем добровољаца у Великом рату које као феномен није остало ограничено на једну нацију или државну територију већ је постало општеисторијски феномен. Међународни тематски зборник „Добровољци у Великом рату 1914-1918“ који Историјски институт, Институт за стратегијска истраживања МО Републике Србије и Матица српска из Новог Сада представљају научној јавности и широј читалачкој публици има за циљ да покаже да све догађаје из Великог рата треба посматрати у њиховом ширем контексту, те да се подстицањем међународног дијалога међу историчарима, компаративном методом и научно заснованим отварањем спорних и историјски необрађених питања могу превазићи сва поједностављивања и њхова злоупотреба у дневнополитичке сврхe. У зборнику су објаљена истраживања 27 историчара из Италије, Бугарске, Русије, Румуније, Пољске, Словеније, Мађарске, Немачке и Србије.
dodatakДОДАЦИ