11.12.2018

„Формулисање стратегије - Art Lykke модел“ и „Концепт мултидимензионе битке“: Предавање пуковника Вангела Милковског (видео/презентација)

Након претходно реализованог октобарског предавања, пуковник Вангел Милковски, из Здружене оперативне команде Генералштаба Војске Србије, одржао је данас своје друго предавање на Институту за стратегијска истраживања Универзитета одбране. Теме данашњег предавања биле су „Формулисање стратегије - Art Lykke модел“ и „Концепт мултидимензионе битке ОС САД“ кроз које је пуковник Милковски представио промишљање оружаних снага САД у супротстављању изазовима и претњама са којима се суочавају у савременом стратегијском и оперативном окружењу.


На почетку, уводну реч је изнео професор др Станислав Стојановић, заменик директора Института за стратегијска истраживања, који је указао на изузетан значај како данашњег тако и претходног предавања пуковника Милковског с обзиром да она предочавају начин како Сједињене Америчке Државе, као велика глобална сила, формулишу своју стратегију и, оно што је важније, како покушавају да, кроз револуцију у војним пословима, изнађу решења за бројне проблеме око примене војне силе у пројектовању глобалне моћи.        
 

У оквиру прве теме пуковник Милковски је обрадио следећа питања – појам, класификација и извршење стратегије; затим Art Lykke модел стратегије као и инструменте националне моћи Сједињених Држава.

Замисао прве теме јесте да осветли Art Lykke модел стратегије који је преовлађујући у учењима Ратног колеџа КоВ САД – истакао је пуковник Милковски и додао да је овај модел иначе преовлађујући не само у оквиру оружаних снага САД већ и као општи концепт развоја америчке стратегијске мисли.


У оквиру друге теме обрађена су следећа питања - Иновације у војним пословима; Концепт мултидимензионалне битке и изазови у имплементацији наведеног концепта. Пуковник Милковски је изнео да је Концепт мултидимензионалне битке савремени концепт који је написан крајем прошле године а у току ове године реализује се његова имплементација и евалуација одређених решења која ће у многоме допринети променама у војној доктрини не само САД већ и осталих западних војних сила.
 

Поред припадника Института за стратегијска истраживања данашњем предавању присуствовали су и предавачи из Катедре стратегије Школе националне одбране Универитета одбране. Сви учесници данашњег предавања имали су прилику да кроз интерактивно праћење предавања дискутују у вези појединих питања из наведених тема.   
photoФОТОГАЛЕРИЈА
„Формулисање стратегије - Art Lykke модел“ и „Концепт мултидимензионе битке“: Предавање пуковника Вангела Милковског (видео/презентација)
„Формулисање стратегије - Art Lykke модел“ и „Концепт мултидимензионе битке“: Предавање пуковника Вангела Милковског (видео/презентација)
„Формулисање стратегије - Art Lykke модел“ и „Концепт мултидимензионе битке“: Предавање пуковника Вангела Милковског (видео/презентација)
„Формулисање стратегије - Art Lykke модел“ и „Концепт мултидимензионе битке“: Предавање пуковника Вангела Милковског (видео/презентација)
„Формулисање стратегије - Art Lykke модел“ и „Концепт мултидимензионе битке“: Предавање пуковника Вангела Милковског (видео/презентација)
 
videoВИДЕОГАЛЕРИЈА
25.12.2018
mp4 (66,09 MB)
pukovnik Vangel Milkovski - Koncept multidimenzione bitke OS SAD (prezentacija)
13.12.2018
mp4 (161,22 MB)
pukovnik Vangel Milkovski - Formulisanje strategije: Art Lykke model (prezentacija)
21.12.2018
mp4 (96,89 MB)
pukovnik Vangel Milkovski- Koncept multidimenzione bitke (video)
13.12.2018
mp4 (76,53 MB)
pukovnik Vangel Milkovski - Formulisanje strategije: Art Lykke model (video)