Tематски зборник радова „Хибридно ратовање – дилема концепта савремених сукоба“

Tематски зборник радова посвећен je проблематици хибридног ратовања што је један од резултата рада на истоименом пројекту Одељења за студије одбране Института за стратегијска истраживања Универзитета одбране у Београду. Највећи део презентованих излагања на округлом столу одржаном 21. децембра 2017. у Институту, под називом „Хибридно ратовање – дилема концепта савремених сукоба“, преточен је у радове који су пред читаоцем, а одређени број радова мотивисан је дискусијама и разменом искустава и ставова на самом скупу. Радови су груписани у три тематске целине: Појам, исходиште и детерминанте хибридног ратовања; Хибридно ратовање и систем одбране; и Стратешке комуникације и сајбер простор као попришта хибридног ратовања. У свакој целини приређено је по пет радова.
 
dodatakДОДАЦИ