13.02.2019

Годишња анализа рада Института за стратегијска истраживања и Војног архива

У Институту за стратегијска истраживања одржана је анализа Плана рада за  2018. годину. Анализи је присуствовао ректор Универзитета одбране, генерал мајор доц. др Горан Радовановић, са члановима Колегијума, као и представници организационих целина који блиско сарађују са Институтом за стратегијска истраживања и Војним архивом.
 
 
Анализу је отворила директорка Института проф. др Јованка Шарановић указавши на специфичне околности и услове у којима је Институт функционисао. Посебно је нагласила, да је посета министра одбране током априла 2018. године била потврда значаја који Институт има у систему одбране, а смернице које су тада добијене су у највећој мери  одредиле тежиште рада у претходној години. Оценила је да је Институт у2018. години   успешно реализовао планиране и ванредно добијене задатке, чиме се потврдио као компетентна научноистраживачка институција.  
 
Након уводног обраћања директорке Шарановић, начелници одељења Института и директор Војног архива презентовали су резултате који су остварени у 2018. години, као и изазове и проблеме који су пратили њихову реализацију. Указано је на остварене резултате научноистраживачких пројеката који су у претходној години завршени, као и на активности актуелних пројекта који ће се реализовати током 2019. године.

Такође, изнети су подаци о реализованој међународној сарадњи и међународним научним скуповима које је Институт реализовао током 2018. године. Наглашен је велики ангажман представника Института у бројним активностима које су реализоване у Минстарству  одбране и Војсци Србије, посебно када је реч о обележавању 100 година од завршетка Првог светског рата.
 

Указано је и на велики број захтева који се упућују Институту, посебно када је реч о информацијама и анализама које немају увек стратешки карактер, за које Институт нема одговарајуће кадровске капацитете. Директор Војног архива је истакао  вишедеценијски проблем смештаја архивске грађе, али указао на изузетан значај пројеката који се реализују у Војном архиву, посебно када је реч о списковима погинулих у Првом светском рату и дигитализацији архивске грађе.

Присутни представници Колегијума ректора, као и представници организационих целина који су присуствовали анализи, нагласили су изузетан допринос Института активностима које су реализоване у Министарству одбране током 2018. године, наглашавајући изузетну  стручност кадрова Института. Такође, наглашена је потреба даљег унапређивања научноистраживачке сарадње унутар организационих целина Универзитета одбране.
 
Ректор Универзитета одбране, генерал-мајор доц. др Горан Радовановић је констатовао да је Институт квалитетно реализовао бројне задатке у 2018. години и да је тиме дао важан допринос изградњи укупних способности система одбране. Истакао јер, такође, пуну спремност  да подржи напоре Института да унапреди своје укупне организационе, кадровске и материјалне услове рада. У том смислу посебно је значајно да се на адекватан начин сагледава позиција Института као научноистраживачке институције која примарно треба да се бави питањима која имају стратегијски значај за систем одбране.