Хибридно ратовање – искуства и перспективе (Актуелан)

Хибридно ратовање је нови термин којим се покушавају обухватити и истаћи све специфичности савремених сукоба у прве две деценије двадесетпрвог века. Овај атрактивни термин постао је врло популаран у ширем контексту медијских и политичких кругова, док се у стручној јавности срећу подељена мишљења. За разумевање основне идеје хибридног ратовања корисно је поћи од класичног поимања рата као наставка политике другим средствима. Иновативним приступом и логичком анализом може се сагледати широк спектар и разноликост других – невојних средстава и метода којима се сукоб из сфере политичких односа преноси у друге области: економску, финансијску, саобраћајну, транспортну, информациону, медијску, културну, религијску, спортску. Упоредни процеси глобализације и технолошког развоја нарочито у сфери инофрмационих и комуникационих технологија, у комбинацији са осталим факторима, дају нове могућности и плодно тле за хибридно ратовање. Ипак, основна идеја и садржаји хибридног ратовања нису потпуно нови већ су примењивани и раније али под другим називима. Такође, постоје и други термини којима се покушава означити специфичност модерних сукоба. 

 
dodatakДОДАЦИ