Тематски зборник радова „Асиметрија и стратегија“

У настојању да се пруже научни одговори на поједина питања везана за савремено безбедносно окружење, Институт за стратегијска истраживања и Катедра стратегије Школе националне одбране, организовали су међународну научну конференцију под називом „Асиметрија и стратегија“ која је одржана 18. октобра 2017. године. Тематски зборник радова, под истоименим називом, управо је резултат одржане конференције и садржи 41 рад међу којима је 18 радова написаних од стране иностраних аутора, еминентних стручњака из области безбедности. Сваки рад је рецензиран од стране међународних експерата компентентних за поље којем радови припадају. Амбиција научне конференције, а тиме и зборника радова, није давање потпуних одговора који разматрају асиметрију и стратешку мисао, узимајући у обзир комплексност проблематике феномена. Међутим, зборник радова, несумњиво, указује на аналитчки оквир за боље разумевање асиметричних ризика безбедности савременог друштва. Такође, предочени радови представљају снажан подстицај за даља истраживања асиметричних претњи као и могућих стратегијских одговора на њих. Зборник радова, иначе, представља резултат једне од активности које се реализују унутар научноистраживачког пројекта Института за стратегијска истраживања под називом „Идентификовање савремених асиметричних форми угрожавања безбедности“, започетог 2017. године.      
dodatakДОДАЦИ