Одлука о реакредитацији Института за стратегијска истраживања





У периоду од добијања прве акредитације 2015. године, Институт за стратегијска истраживања успео је да одржи високе акадамске стандарде и испуни све захтеве за акредитацију дефинисане Законом о научноистраживачкој делатности и Правилника о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације института, интегрисаних универзитета, факултета и центара изузетних вредности.


Као потврда тога Одбор за акредитацију научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја је на седници одржаној 12. фебруара 2019. године донео Одлуку о поновној акредитацији Института за стратегијска истраживања као научног института – установе, у области друштвених и хуманистичких наука –менаџмент, политичке науке, социологија, психологија, економија и историја.