07.03.2018

Стратешка култура као детерминанта националне безбедности у функцији подршке концепту војне неутралности (Завршен)

Пројекат има за циљ отклањање недоречености у појмовно-категоријалном систему који се користи у области „стратегије, стратешког и стратешке културе“, пре свега појма „стратешка култура“. О наведеној синтагми се није много размишљало нити писало у Србији, за разлику од страних аутора, те се није водило довољно рачуна о научном дефинисању наведених појмова, што је довело до одрађених нејасноћа у разумевању обима и садржја појма те и његове примене. Такође, значај пројекта је у томе да се укаже на проблематику самосвести српског народа, који је чини се често скрајнут из свести већег дела научне јавности. Дефинисање и одређење специфичности историјског наслеђа, традиције и културе Срба, барем и у најопштијим цртама обезбедиће боље сагледавање однос према међународној политици и положају Србије у међународном поретку. Разматрање стратешке културе Срба представља базичну основу за сагледавање стратешке позиционираности Србије и, следствено томе, одређивању виталних националних интереса и приоритета у спољнополитичком ангажовању на њиховој реализацији. Пројекат ће допринети реалнијем сагледавању чињеница у вези са тим какви смо, шта желимо, односно како одређујемо националне интересе и који су нам приоритети, на који начин остварујемо или очувамо и друга питања од стратешког значаја. Најчешће се проблематика стратешке културе не разматра на нивоу рационалног и на научној основи, већ се по инерцији одлучује о кључним, дугорочним опредељењима што се у историји показало као погубно са српски народ.