Стрес у војној професији – постигнућа и перспективе (Завршен)
 
Пројекат има за циљ утврђивање фактора ризика и индивидуалних психолошких ресурса за суочавање и превладавање радног (свакодневног) и оперативног (борбеног) стреса у војној професији. Пројекта је осмишљен на основу захтева Одељења за развој психолошке делатности СЉР и Управе за људске ресурсе Ј-1  ГШ ВС. Циљ је објединити и упоредити досадашња и дођи до нових сазнања о стресу у војној професији искуствима из мирнопоских и ратних услова, сагледати стрес код учесника у мултинационалним операцијама, регистровати изворе стреса, факторе ризика, механизме регулације ефеката стреса. Резултати пројекта треба да доведу до сазнања која доприносе развоју и модификацији: психолошке процене кандидата за војну професију, селекције кандидата за упућивање у МнОп. Такође, очекујемо да резултати пројекта допринесу развоју и модификацији психолошких модела превенције као и развој програма за едукацију стручњака из области менталног здравља.