The Тhematic Collection „Stress in the Military Profession“, SRI Serbia, FCM South Africa, MC ODBRANA, 2018.

Тематски зборник „Стрес у војној професији“ настао је као један од резултата рада на пројекту министарства одбране који је имао за циљ да утврди различите психолошке факторе који доприносе прилагођавању запослених на специфичности рада у војној професији. Војна професија се сматра специфичном и изузетно стресном професијом. Разлози за то леже првенствено у карактеристикама радног окружења и задацима које припадници војске свакодневно спроводе, а који се односе на три мисије војске: одбрана Републике Србије од оружаног угрожавања споља, учешће у изградњи и очувању мира у региону и свету, подршка цивилним властима у супротстављању претњама безбедности. У време стварања идејне скице пројекта у фази анализе теоријских и емпиријских података на тему стреса у војној професији увидела се је важност повезивања са војним психолозима страних армија. Резултат те сарадње је овај тематски зборник у коме су приказани чланци психолога из Јужне Африке, Канаде, Индије, Словеније, Србије, Молдавије, Естоније и Велике Британије.  
dodatakДОДАЦИ