Veljko Blagojevic, Igor Pejic, "Military Power in International Politics: Past - Prеsеnt - Futurе", Lambert Academic Publishing, 2019.

Целокупна историја људске цивилизације представља својеврсно сведочанство o војнoј моћи и њеној улози у светској политици. Главна питања ове књиге су када и како државни актери одлучују да користе војну моћ у међународној политици? Циљ књиге јесте разматрање војне силе и моћи као средства спољне политике, што има пресудне последице по реализацију националних интереса у међународној политици, и као спољнополитичког инструмента држава, заједно са економијом, дипломатијом и другим инструментима који су им на располагању. Тежило се да одговори на наведена питања не буду искључиво теоријске природе, већ да се путем разноврсних студија случаја, почев од Кубанске кризе до Сиријског рата, сагледају кључни догађаји и процеси који детерминишу савремене и будуће тенденције употребе војне моћи у међународној политици. У књизи није реч само о анализи искључиво војног фактора у међународним односима, већ се настојало да се војна моћ сагледа у конкретним и пројектованим геополитичким условима, или, како то често наводе теоретичари, у будућем мултиполарном глобалном поретку. Сматрало се да историјски контекст анализе, који је примењен у књизи, ствара довољне услове да се изврши класификација оружаних сукоба, уз навођење конкретних примера за сваку поделу, чиме се покушало oстварити лакше разумевање ове комплексне материје од стране читаоца.
 
dodatakДОДАЦИ