Војноисторијски гласник :: Циљеви и делокруг
Политика часописа Војноисторијски гласник је да објављује само оригиналне научне радове који испуњавају научне стандарде (оригинални научни чланак, прегледни чланак, кратко или претходно саопштење, научна критика, полемика и осврт и критичко издање изворне грађе) и стручни радови (прикази, информативни прилози) који се баве војном историјом са посебним акцентом на историју Србије, Југославије и Балкана. Часопис Војноисторијски гласник не објављује радове који се не заснивају на научном приступу и публицистичког су карактера, који су митолошке садржине, који афирмишу расистичке, шовинистичке и друге дискриминаторске концепте или на било који начин садрже говор мржње, личне исповести и књижевну прозу ненаучне садржине. Неће бити прихваћени радови који излазе из тематског оквира часописа. Сви научни радови достављени редакцији пролазе кроз процес стручне и научне провере заснован на иницијалном прегледу у редакцији и обострано анонимној рецензији.

Радови објављени у Војноисторијском гласнику могу се пронаћи у CEEOL (Central and Eastern European Online Library) бази: https://www.ceeol.com/
Отворени приступ

Часопис Војноисторијски гласник пружа могућност ОТВОРЕНОГ ПРИСТУПА (OPEN ACCESS). Ово је часопис отвореног типа што значи да је сав садржај бесплатно доступан корисницима и може се преузети на сајту часописа и користити у складу са Creative Commons Atribution NonCommercial NoDerivs 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). Корисници могу да читају, преузимају, копирају, дистрибуирају, штампају, претражују или да улазе у целокупне текстове чланака, као и да их користе у било које друге законски дозвољене сврхе без тражења претходног одобрења од издавача или аутора, што је у складу са политиком отвореног приступа по BOAI. (https://www.budapestopenaccessinitiative.org/)