Утицај информисаности о војном позиву на мотивацију ученика средњих школа за студирање на Војној академији (Завршен)




Резултате студије могу користити у свом раду Управа за школство и Управа за кадрове, као и све целине МО и ГШ које се баве селекцијом и пројекцијом људских ресурса.