Војноисторијски гласник :: Контакт
Редакција Војноисторијског гласника
Институт за стратегијска истраживања
Незнаног јунака 38, 11000 Београд
vig@mod.gov.rs