Модел вредновања морала Војске Србије у савременим условима (Завршен)
Руководилац пројекта био је пук. др Јан Марчек. Пројекат је завршен 2007. године. Резултате истраживања примењују Управа за људске ресурсе ГШ ВС и Инспекторат одбране.