Систем одбране Републике Србије у супротстављању савременом тероризму (Завршен)
Резултате овог истраживања могуће је применити у сфери оспособљавања система одбране, али и друштва у целини, за систематско, стручно, професионално и непрекидно супротстављање тероризму, уз изградњу одговарајућих облика, метода и модалитета супротстављања.