16.04.2019

Увид јавности о испуњености услова за избор у научно/истраживачко звање

Обавештавамо вас да су Извештаји комисија о испуњености услова за избор у научно, односно истраживачко, звање за следеће кандидате:

пп др Милан Миљковић – Извештај за избор у звање научни сарадник;
пп Драган Бојанић – Извештај за избор у звање истраживач приправник;
пп Милинко Врачар – Извештај за избор у звање истраживач приправник;
пп мр Владимир Ристић – Извештај за избор у звање истраживач приправник;

стављени на увид јавности и да су доступни у библиотеци Института за стратегијска истраживања, ул. Незнаног јунака 38, 11000 Београд, где се могу погледати сваким радним даном у периоду од 16.04.2019. године до 16.05.2019. године, од 07.30 до 15.30 часова.

Евентуалне примедбе на Извештаје могу се доставити Научном већу Института за стратегијска истраживања писаним путем до 16.05.2019. године.
 
 
 
ПРЕДСЕДНИК НАУЧНОГ ВЕЋА
п о т п  у к о в н и к                                                                   
др Миљан Милкић, научни сарадник