Стратешка култура као детерминанта националне безбедности у функцији подршке концепту војне неутралности (Војно дело бр. 8/2019)

Тематски број Војног дела бр. 8/2019 посвећен је презентовању истраживачких напора у реализацији пројекта Института за стратегијска истраживања под називом „Стратешка култура као детерминанта националне безбедности у функцији подршке концепту војне неутралности”. Структура радова у овом броју дефинисана је пројектним задатком према следећим целинама:
– концепт стратешке културе,
– традиција као чинилац стратешке културе,
– геополитика и геоекономија као чиниоци стратешке културе и
– стратешка култура и неутралност.
Јасно је било, од самог почетка, да пројекат неће моћи да пружи одговоре на сва проблемска питања, недоумице и недоречености, али сасвим извесно представља почетак систематског научног промишљања стратешке културе у Србији. Реч је о заиста грандиозном и сасвим извесно тешко у потпуности остваривом крајњем циљу да се идентификују квалитет и вредносни систем српске стратешке културе, њени капацитети да дугорочно вредносно подржи реализацију кључних доктрина које предвиђају стратегијска документа, укаже на области и правце деловања интелектуалне и политичке елите на системској афирмацији кључних вредности нашег културолошког наслеђа ради ефикаснијег супротстављања савременим изазовима, ризицима и претњама безбедности које све чешће мора да препозна и да им се супротстави читаво друштво. Научни радови у овом тематском броју представљају реализацију прве фазе пројекта који представљају добру основу за будућа истраживања из ове области и можда формирање студија стратешке културе у Србији. Томе у прилог говори и сасвим нова дефиниција стратешке културе која је плод српске научне мисли и искуства, а може се наћи међу овим корицама.
dodatakДОДАЦИ