14.01.2020

Извештај о испуњености услова за избор у звање научни сарадник за кандидата потпуковника др Бранислава Милосављевића

Обавештавамо вас да је Извештај о испуњености услова за избор у звање научни сарадник за кандидата потпуковника др Бранислава Милосављевића стављен на увид јавности и да је доступан у библиотеци Института за стратегијска истраживања, ул. Незнаног јунака 38, 11000 Београд, где се може погледати сваким радним даном у периоду од 14.01.2020. године до 14.02.2020. године, од 07.30 до 15.30 часова.

Евентуалне примедбе на Извештај могу се доставити Научном већу Института за стратегијска истраживања писаним путем до 14.02.2020. године.