Војна професија у Србији - стање и перспективе (Завршен)
Пројекат Института за стратегијска истраживања „Војна професија у Србији - стање и перспективе“ предложен је на основу става из стратегијских докумената да су људски ресурси „најзначајнији ресурс система одбране“. Индикатори проблема су следећи: проблем вишка кадра, недостатак кадра са одговарајућим знањима, непредвидивост каријере, несигурност радног места и запослења, избор људства за школовање и усавршавање, ефикасност искоришћења усавршаваног кадра, унапређивања и постављења, неискоришћење и дестимулисање најбољих, неравноправан стамбени статус запослених, валидност стручних и научних квалификација стечених у установама система одбране, итд. Истраживањем треба постићи следеће циљеве: приказ стања и сагледавање проблема војне професије у Србији; анализа и дефинисање предлога побољшања критеријума рангирања кадра; предлог модела примене ранг листе кадра у процесима унапређивања, постављења, усавршавања и смањења кадра; сагледавање потребног профила официра за будућност и приказ страних искустава по питању војне професије. Општи циљ је операционализација идеје да најбољи и најспособнији буду на најодговорнијим местима у систему одбране. У оквиру пројекта, одржана је дводневна научно-стручна конференција у марту 2009. године, посвећена проблематици војне професије.