18.02.2020

Информација о часопису „Војно дело“
 
У склопу организацијскo-формацијских промена на Универзитету одбране у Београду, часопис „Војно дело“ се однедавно налази у саставу Института за стратегијска истраживања. У складу са тим, именован је нови  главни и одговорни уредник, а у току је и формирање новог уређивачког одбора као и ажурирање листе рецензената и сарадника.
 
Почевши од 2020. године, Војно дело ће поново излазити тромесечно (4 редовна броја годишње и потребан број посебних издања), а садржај актуелних издања, уз архиву претходних издања, убудуће ће се налазити на сајту www.vojnodelo.mod.gov.rs , који ће ускоро бити активиранан.
 
Позивамо ауторе да наставе да пишу за Војно дело, уз молбу за мало стрпљења током трајања прелазног периода.