10.10.2020

Објављена монографија „Тенкисти Краљевине Југославије“

Монографија „Тенкисти Краљевине Југославије“, аутора пуковника др Далибора Денде из Института за стратегијска истраживања, објављена је на деведесету годишњицу од увођења тенкова у наоружање војске Краљевине Југославије, чију традицију баштини и Војска Србије. Монографију представља научно утемељену историографску реконструкцију процеса развоја тенковских јединица, од прве идеје о увођењу тенкова у наоружање југословенске војске до њихове употребе у Априлском рату 1941. године. Поред тога обрађене су теме о појави и развоју тенковских јединица у великим европским армијама и код југословенских суседа, затим, покушаји набавке и формирање прве југословенске тенковске јединице 1930. године, изградња и промене доктрине, проширење формације и обука људства. Аутор истиче да је југословенска краљевина била једна од последњих европских земаља која је увела тенкове у наоружање а као узрок наводи слабе материјалне могућности земље за набавке у иностранству и непостојање домаће индустрије оспособљене за самосталну производњу. Монографија је рађена на основу грађе из Војног архива и Архива Југославије у Београду, војне штампе, мемоара, уредаба и правила, те пробране домаће и иностране литературе. У прилогу је дато око шездесет биографија официра тенкиста, као и опис техничко-тактичких карактеристика тенкова у употреби у Војсци Краљевине Југославије. Монографија је илустрована оригиналним фотографијама из музејских и приватних колекција, од којих се многе први пут приказују јавности.