Одбрана од претњи у сајбер простору (Завршен)
Студија ''Одбрана од претњи у сајбер простору'', аутора др Дејана Вулетића, проистекла је из реализације истоименог пројекта. У студији се разматрају различите дефиниције и карактеристике сајбер простора. Претње у сајбер простору обрађене су кроз следеће целине: напади на рачунарске системе, сајбер криминал, сајбер тероризам и сајбер ратовање. У завршном делу студије разматрана је одбрана од сајбер напада која је презентована кроз препоруке, заштиту критичних информационих инфраструктура и стратегије за обезбеђење сајбер простора.