Стратешка култура као детерминанта националне безбедности у функцији подршке концепту војне неутралности (Војно дело бр. 4/2020)

Тематско издање магазина „Војно дело“ број 4/2020 посвећено је резултатима рада из друге фазе научноистраживачког пројекта Института за стратегијска истраживања под називом „Стратешка култура као детерминанта националне безбедности у функцији подршке концепту војне неутралности”. Кроз призму важнијих безбедносних изазова са којима се Србија, данас, суочава, публиковани радови указују на кључна обележја савремене српске стратешке културе и могуће правце њеног развоја. У истраживачком фокусу радова налазе се теме попут примене концепта војне неутралности, могућности поновног увођења војне обавезе грађана, развоја концепта свеобухватне одбране, транзита и транзиције друштва, као и разматрање различитих облика политичког насиља од битног утицаја на безбедност Србије.  
dodatakДОДАЦИ