Безбедносни и одбрамбени аспекти прикључења Републике Србије Европској Унији (Завршен)
Научно-истраживачки пројекат „Безбедносни и одбрамбени аспекти прикључења Републике Србије Европској Унији“, на научан начин залази у, до сада готово неистражене у нашој литератури, новије токове безбедносних односа унутар Европске Уније, али и корелацију ове организације са континенталним и глобалним окружењем. Узрочно-последични односи проучавани су у координатном систему прекоатланских односа САД-ЕУ, као и односа НАТО-ЕУ. Кад је реч о стратешким спољно-политичким и безбедносним опредељењима Републике Србије, овако добијена научна и теоријска сазнања су незаобилазна полазна основа за боље разумевање процеса у „стварној стварности“ безбедносне збиље у свету након редефиниције самог концепта безбедности. Овде се има у виду, пре свега, процес приступања Србије Европској Унији, што је до сада најшире подржан стратешки национални циљ. Увидима једног оваквог истраживачког захвата попуњава се недопустива празнина уколико се инсистира на свеобхватном холистичком погледу на нашу спољну и безбедносну политику. Тим пре, што питање Косова и Метохије у процесу придруживања Србије ЕУ има своју изражену неуралгичну садржину. У оквиру пројекта, у Дому Гарде у Топчидеру 10. и 11. маја 2012. године, одржана је међународна конференција "Интеграције и допринос држава Југоисточне Европе заједничкој безбедносној и одбрамбеној политици Европске уније“. Конференција је реализована уз финансијску подршку „TAIEX EC“ и у сарадњи са „RACVIAC“.