21.04.2021

Нова књига пуковника др Далибора Денде

У издању Института за славистику Руске академије наука из Москве и издавачке куће Нестор – историја из Санкт Петербурга изашла је књига Сербская армия 1804 - 1918  (Српска војска 1804 – 1918), пуковника др Далибора Денде, научног сарадника у Институту за стратегијска истраживања Универзитета одбране из Београда. Књига обима 176 страна поред текста садржи коментаре, речник историјских и географских појмова, биографски регистар и прилог са 20 оригиналних фотографија из Војног музеја у Београду. Превод на руски, коментари и и прилози дело су руског историчара др Александра Силкина. Монографија на популаран начин приказује више од столећа дуг развој војне организације у Србији од Првог српског устанка до завршетка Првог светског рата. Посебна пажња усмерена је на руски утицај на њену изградњу. Поред позивања на референтну литературу у раду су садржани и резултати најновијих истраживања аутора као и савремене српске и руске историографије. Књига је, као прва синтеза ове теме на руском језику, поред научне јавности, намењена и широј читалачкој публици.