02.06.2021

Извештај о испуњености услова за реизбор у звање научни сарадник за кандидата др Хатиџу Беришу

Обавештавамо вас да је Извештај о испуњености услова за реизбор у звање научни сарадник за кандидата др Хатиџу Беришу стављен на увид јавности и да је доступан у библиотеци Института за стратегијска истраживања, ул. Генерала Павла Јуришића Штурма 1, 11000 Београд, где се може погледати сваким радним даном у периоду од 3.6.2021. године до 3.7.2021. године, од 07.30 до 15.30 часова.

Евентуалне примедбе на Извештај могу се доставити Научном већу Института за стратегијска истраживања писаним путем до 3.7.2021. године.