Смернице за израду Стратегије обезбеђења сајбер простора (Завршен)
Научноистраживачки пројекат ''Смернице за израду Стратегије обезбеђења сајбер простора'' покренут је на иницијативу руководиоца пројекта, који је, анализирајући актуелне проблеме и трендове по питању безбедности у сајбер простору, уочио да је један од кључних проблема у Републици Србији управо недостатак једне такве стратегије. Стратегије за обезбеђење сајбер простора дају оквир у организовању и одређивању приоритета, смањивању националне рањивости у случају напада на критичне информационе инфраструктуре и имплементацијом, значајно доприносе повећању безбедности у сајбер простору. Резултати рада на пројекту сублимирани су у монографску студију ''Смернице за израду Стратегије обезбеђења сајбер простора''. У првом делу научно-истраживачког пројекта разматрају се политике и стратегије обезбеђења сајбер простора на националном нивоу (САД, Русија, Кина, Немачка, Француска, Велика Британија, Аустралија, Чешка, Холандија, Канада, Финска, Естонија, Румунија, Литванија, Јапан, Аустрија и Швајцарска). Други део научно-истраживачког пројекта посвећен је политикама, стратегијама и активностима обезбеђења сајбер простора одређених међународних организација (НАТО, Европска унија, Међународна телекомуникациона унија Организације уједињених нација). У трећем делу научно-истраживачког пројекта разматрају се фазе израде стратегије обезбеђења сајбер простора. У четвртом делу научно-истраживачког пројекта анализира се актуелно стање и дају се препоруке тј. смернице за израду стратегије обезбеђења сајбер простора у Републици Србији.