16.07.2021

Позив за учешће на округлом столу „Косово и Метохија – безбедносни изазов и/или перспектива Републике Србије“
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА

 
Вељка Лукића Курјака 1, 11000 Београд
 
 
 
Поштовани,
 
Институт за стратегијска истраживања Универзитета одбране, у оквиру планираних активности на реализацији пројекта под називом „Пројекција трендова од значаја за безбедност Републике Србије до 2030. године”, 15. децембра 2021. године (у складу са тада актуелном епидемиолошком ситуацијом), организује Округли сто на тему „Косово и Метохија – безбедносни изазов и/или перспектива Републике Србије“.

Скуп је конципиран као дебатна панел дискусија експерата, научника и професионалаца из области одбране и безбедности који ће сучелити ставове кроз оквирне проблемске целине:
  1. Глобална и регионална геополитичка трансверзала Републике Србије кроз парадигму Косовско-Метохијског питања;
  2. Европске интеграције и војна неутралност Републике Србије - оквир решавања проблема Косова и Метохије;
  3. Политичко насиље у Косовско-Метохијској парадигми;
  4. Мека моћ као свеобухватни друштвени аспект решавања Косовско-Метохијског проблема.
Основни циљ Округлог стола је да пружи допринос у објективизацији стања, разматрању изазова и покушају креирања позитивних решења која би водила ка унапређивању стања безбедности и отварања простора за развојну перспективу Србије и региона. Пожељно је проблему прићи са индивидуалне истраживачке основе у контексту разматрања кључних речи безбедност, изазов, перспектива, и то:

Безбедност – глобална и регионална безбедносна дилема, етнички и верски екстремизам, криминалне структуре и пролиферација оружја, наркотика и људи, оквир опште безбедности, и значај промене стања. Идеја је да се кроз разматрање наведеног проблема пружи одговор на питање да ли је могуће креирање Балкана као зоне стабилности и како постићи усаглашене безбедносне интересе.   

Изазов – наслеђе односа, одрживост стања, могући исходи, утицај измењених геополитичких односа и измењене физиономије сукоба, потенцијал конфронтације, могућа решења. Замисао је да се анализом постојећих изазова допринесе унапређењу стања и остваре позитивни исходи.  

Перспектива – глобални и регионални односи, замрзнути конфликт, промене у међународним односима, економски и политички аспекти, регионализација, интеграције, неутралност. Амбиција је да се размотре могућа решења прихватиљива за све стране, као и начини како да се она постигну.

Структура расправе има трипартитни ниво: генеза проблема, актуелни тренутак и могуће перспективе. Оквири приложених тематских области уједно представљају секције рада.
 
За пријаву учешћа на скупу потребно је да до 15. септембра 2021. године доставите дефинисани назив теме и апстракт. Радове у обиму једног ауторског табака (30,000 карактера), припремљене према инструкцијама за објављивање рада у часопису Војно дело, доставити најкасније до 1. новембра 2021. године.

Апстракт, радови и презентације се достављају у електронској форми на е-mail адресу: milinko.vracar@mod.gov.rs према наведним терминима. Уз пријаву доставити назив и адресу институције из које долазите, као и пуно име и презиме. Радови који добију позитивну рецензију биће објављени у тематском, двојезичном (српском и енглеском) броју часописа Војно дело, почетком 2022. године.

Детаљни програм научног скупа добићете благовремено на достављену контакт адресу.

За евентуална питања на располагању је горе поменута е-mail адреса, или телефони: 40-483 и 011/3603-483.
 
 
Д И Р Е К Т О Р К А
др Јованка Шарановић