Јованка Шарановић, Зоран Килибарда, Јан Марчек, „Родна равноправност у Војсци Србије – наслеђе, достигнућа изазови“, МЦ ОДБРАНА, 2021.

Монографија о родној равноправности у Војсци Србије, аутора Јованке Шарановић, Зорана Килибард и Јан Марчека, на целовит и систематичан начин обрађује кључна подручја и механизме интеграције родне перспективе у сектор одбране, сагледавајући их у временској ретроспективи. Главна одлика монографије је њен индердициплинарни и холостички присутп у критичком разматрању постојећег стања. Базирана је на обиљу релевантне научне литературе и на резултатима спроведених емпиријских истраживања.
dodatakДОДАЦИ