Стратегијско-безбедносни трендови у Југоисточној Европи до 2020. године (Завршен)
Пројекат је мултидисциплинарног карактера и реализован је кроз четири целине: Европска унија у мултиполарном свету; Енергетска безбедност као фактор геополитичког прегруписавања; Интереси Турске и Немачке на Западном Балкану и Перспективе развоја хеленско-израелског савеза као инструмента ограничавања спољнополитичких амбиција Турске. Пројектом је обухваћен само део процеса, који својим интензитетом и потенцијалом могу значајније да утичу на безбедност Југоисточне Европе. Циљ истраживања био је да се понуђеним аргументима допринесе бољем разумевању регионалних безбедносних токова и бољој спознаји чинилаца који утичу на будућа безбедносна кретања у региону. Сазнања до којих се у реализацији пројекта дошло, указују на могуће правце будућег стања безбедности у Југоисточној Европи са аспекта утицаја дугорочних политичких, економских и безбедносних интереса појединих међународних фактора. Резултат рада на пројекту је истоимена студија која је објављена 2015. године.