01.11.2021

Извештај о испуњености услова за избор у звање научни сарадник за кандидате др Владу Митића и др Милана Канкараша

Обавештавамо вас да су Извештаји о испуњености услова за избор у звање научни сарадник за кандидата потпуковника др Владу Митића и кандидата потпуковника др Милана Канкараша стављени на увид јавности и да су доступни у библиотеци Института за стратегијска истраживања, ул. Вељка Лукића Курјака број 1, 11000 Београд, где се могу погледати сваког радног дана у периоду од 01.11.2021. године до 01.12.2021. године, од 07.30 до 15.30 часова.

Евентуалне примедбе на Извештаје могу се доставити Научном већу Института за стратегијска истраживања писаним путем до 01.12.2021. године.