Јан Марчек, Анита Пешић, Развој научноистраживачке мисли војне психологије, МЦ Одбрана, Београд 2020.

У монографији „Развој научноистраживачке мисли војне психологије“ проф. др Јан Марчек и доц. др Анитом Пешић представљају развојни пут војне психологије као самосталне научне дисциплине у оквиру психологије као матичне друштвене науке у Србији. Монографија је настала на основу анализе и рада са резултатима научноистраживачких пројеката и стручних радова војних психолога из Центра за андрагошко-психолошка и социолошка истраживања у ЈНА (ЦАПСИ), Центра за селекцију и класификацију људства у ЈНА, Катедре друштвених наука Војне академије, Одсека за војну социологију и психологију Института ратне вештине односно Института за стратегијска истраживања. Специфичност ове монографије је што представља својеврсну истраживачку основу неопходну истраживачима и војним психолозима за сагледавање досадашњих истраживања при креирању нових и савремених војнопсихолошких тема научноистраживачких радова. 
dodatakДОДАЦИ