Предиктивна вредност когнитивних и профилних способности официра (Завршен)
Пројекат има за циљ утврђивање психолошких аспеката којима се може предвиђати успешност официра у војној професији. Од психолошких аспеката прате се когнитивне и профилне способности испитаника, способности које се сагледавају током разних селекција у професионалном развоју официра. Прате се когнитивне способности, социјална и емоционална интелигенција, структура личности, ауторитарност, емоционална стабилност, прилагођеност емоционалних партнера, мотивација, вештине комуникације, примарна породица официра (васпитни стилови родитеља, модели понашања, начини виђења и решавања проблемских сутуација, развој радних навика, одговорност према задатку, говорне вештине итд).
Систематско прађење ових способности доприноси унапређењу критеријума психолошке процене (кандидата за Војну гимназију и академију, ВОА, каријерно саветовање и вођење) и рангирања кандидата.