22.02.2022

Управљање безбедносним ризицима – истраживање и развој симулација (Актуелан)

У конкуренцији од укупно 917 пројеката који су се пријавили на конкурс Фонда за науку Републике Србије – Програм ИДЕЈЕ, одобрено је финансирање пројекта под називом „Управљање безбедносним ризицима – истраживање и развој симулација“ у којем учествује пуковник др Дејан Вулетић, научни сарадник, начелник Одељења за студије одбране Института за стратегијска истраживања Универзитета одбране у Београду.

Пројектом руководи проф. др Петар Станојевић, Факултет безбедности Универзитета у Београду. Тим истраживача из различитих области (безбедности, социологије, права, криминалистике, техничких наука...) има задатак да квалитативно оцени тренутно стање управљања новим безбедносним ризицима на националном и на нивоу великих корпорација. Кроз Пројекат ће се истраживати квалитет и примењивост постојећих законских решења у тој области и утврдити стратешки, организациони, логистички, правни и други механизми ради достизања жељеног нивоа безбедносног менаџмента, нарочито у складу са стандардима, прописима и добром праксом Европске уније.

Најважнији резултат пројекта биће оснивање и фунционисање Националног симулационог центра за проучавање безбедносних ризика, који ће представљати базу за научна истраживања, едукацију, развој и унапређење експертских знања и вештина. Центар ће бити опремљен најсавременијим уређајима и апликацијама за које ће се издвојити највећи део одобрених средстава за Пројекат.