12.04.2022

Промоција монографије „Развој научноистраживачке мисли војне психологије“

У Атријуму Дома Војске Србије у Београду јавности је представљена монографија „Развој научноистраживачке мисли војне психологије“ аутора проф. др Јана Марчека, пуковника у пензији и некадашњег директора Института за стратегијска истраживања, и доц. др Аните Пешић, руководиоца пројекта у Институту за стратегијска истраживања. У монографији је представљен развојни пут војне психологије као самосталне научне дисциплине у оквиру психологије као матичне друштвене науке на овим просторима. Она је настала на основу анализе радова научноистраживачких пројеката и научних радова војних психолога из Центра за андрагошко-психолошка и социолошка истраживања у ЈНА (ЦАПСИ), Центра за селекцију и класификацију људства у ЈНА, Катедре друштвених наука Војне академије, Одсека за војну социологију и психологију Института ратне вештине односно Института за стратегијска истраживања.
 
 

На молбу једног од рецензената монографије, проф. др Десимира Пајевића, проф. др Миланко Чабаркапа је упознао присутне са главним целинама и суштинским садржајем монографије. Професор Чабаркапа изнео је и своје личне утиске о монографији на бази сопствених искустава током дугогодишњег рада на месту начелника Института за ментално здравље и војну психологију. Уједно, изнео је и главне закључке из рецензије проф. др Пајевића о монографији при чему је рекао да је монографија добар материјал за истраживаче који су опредељени да се баве темама из војне психологије како би се упознали са већ реализованим пројектима.
 
 

Рецезент монографије проф. др Ксенија Ђурић Атанасиевски истакла је да су аутори учинили значајан напор како би представили седамдесет година дуг истраживачки период из области војне психологије. Посебно је нагласила пионирске подухвате војних психолога на увођењу војних тема у научну област психологије, осликавајући њихову посвећеност и истраживачки дух, док су наредна истраживања представљала аутентична искуства у ситуацијама оружаних конфилката и постконфликтних периода. Указала је на актуелност психологије као науке и теме из војне психологије које тренутно окупирају истраживачки рад војних психолога а то су, пре свега, бројне теме о психолошком ратовању.


Аутор књиге проф. др Јан Марчек јавности је представио мотиве настанка монографије и методолошки оквир њеног писања. Напоменуо је да је мотив писања монографије седамдесет година развоја војне психологије на овим просторима и да је то била прилика да се уради преглед досадашњих пројеката и научних радова који чине фундамент предмета војне психологије. Рекао је да је монографија резултат научног рада у којем је коришћена дескриптивна метода и методологија анализе садржаја (квантитативна и квалитативна) као социолошка научна метода. Овом анализом обухваћено је пет периода развоја научноистраживачке мисли од 1971. до 2018. године, а основни критеријум за класификацију наведених периода била је десетогодишњица опуса психолошке мисли ради лакшег сагледавања њеног успона и заостајања. Истакао је да научна објективност од истраживача захтева да се упозна са репрезентативним узорком научних радова истраживача, па је због недоступности већег броја информација о научном раду ВМИ и организационих делова ВМА, изостала анализа психолошке мисли у овим институцијама. Он је напоменуо да је неспорно место војне психологије у матичном систему психологије, као и у систему војних наука за који је везана преко предмета истраживања, а то је војна делатност. На крају је закључио да монографија, осим теоријског, има и практични значај јер омогућава да презентованасазнања користе у практичној војној и широј делатности.     


Ауторка монографије доц. др Анита Пешић истакла је да је развој научноистаживачке мисли војне психологије комплексно питање и да се мисао развијала кроз развој методологије друштвених наука, потом методологије психолошких наука и емпиријских истраживања; да су први пројекти били мултидисциплинарни са истраживачима из бивших република СФРЈ и да је период од завршетка Другог светског рада до распада заједничке државе период стварања војне психологије. Она је изнела да се војна психологија развијала унутар различитих војних организација, али увек са истим циљем - човеком у војном окружењу што је основни предмет војне психологије који је одваја од опште психологије као матичне области. Навела је основне војно психолошке теме од селекције и класификације војног људства, мотивације за војни позив, прилагођавања обуци, па до успешности у војној професији. Нагласила је да је ова монографија нова референца из 2021. године али да се у њој налазе емпиријски подаци и закључци пројеката уназад 50 година као и да очекује да ће монографија бити корисна литература за академску јавност. На крају свог излагања, доц. др Анита Пешић се захвалила проф. Марчеку на заједничком сагледавању развојног пута војне психологије, затим истрајности да се монографија нађе пред академском и широм јавношћу. Речи захвалности упутила је и рецензентима и професорима који су усмеравали рад аутора на монографији као и уредници мр Снежани Ђокић која је заслужна што је монографија добила свој коначни облик. 
photoФОТОГАЛЕРИЈА
Промоција монографије „Развој научноистраживачке мисли војне психологије“
Промоција монографије „Развој научноистраживачке мисли војне психологије“
Промоција монографије „Развој научноистраживачке мисли војне психологије“
Промоција монографије „Развој научноистраживачке мисли војне психологије“
Промоција монографије „Развој научноистраживачке мисли војне психологије“
 
Промоција монографије „Развој научноистраживачке мисли војне психологије“
Промоција монографије „Развој научноистраживачке мисли војне психологије“
Промоција монографије „Развој научноистраживачке мисли војне психологије“
videoВИДЕОГАЛЕРИЈА
15.04.2022
mp4 (45,1 MB)
Видео