05.05.2022

Објављена монографија др Татјане Милошевић: Војно-политички односи Југославије и САД 1969-1974

Монографија др Татјане Милошевић, научне сараднице иѕ Института за стратегијска истраживања, под називом „Војно-политички односи Југославије и САД 1969-1974“, представља заокружену, сублимирану синтезу о комплексним билатералним односима две земље смештеним у контекст Хладног рата. Иако је тежиште монографије на спољнополитичком положају Југославије, није пропуштена прилика да се укаже и на динамику њеног унутрашњег развоја. Данас, нама као савременицима и сведоцима једно драстично другачије реалности у међународним односима готово нестварно делује озбиљност позиције коју је Југославија као предводник Покрета несврстаних заузимала у тадашњем свету у односу на реалну моћ коју је поседовала. Захваљујући новим сазнањима и историографским чињеницама расветљеним у овој књизи омогућено је комплетирање и стицање потпуније слике о успешном функционисању новог концепта југословенске спољне политике у време горућих хладноратовских криза и блоковске поделе света.

Садржај монографије можете погелдати у рубрици Публикације