Вељко Благојевић, „Сила и моћ – Србија и војни фактор у међународној политици“, Институт за стратегијска истраживања, Београд, 2021.

Монографија „Сила и моћ – Србија и војни фактор у међународној политици“ представља несумњиво важно дело за све ауторе стратешких студија, посебно оне који се баве српском стратешкoj мисли. Дело које је пред нама пружа теоријски заснована и систематизована знања о значају стратешке мисли и војног фактора у изградњи српске државотворности и стварању српског националног идентитета. У том настојању, аутор дела, др Вељко Благојевић, даје приказ концепата и чиниоца моћи у различитим етапама међународних односа, а затим, анализира развој и употребу оружаних снага у конкретним историјским и геостратешким околностима, од Првог српског устанка до данашњих дана. Монографија није само још једна у низу оних која се баве „архивирањем”, систематизацијом и класификацијом стратегијских решења насталих у датим околностима. Не бави се стварањем широке базе података за будуће стратегијске изазове. Она је резултат научног истраживања развоја стратешког мишљења и деловања српског националног етоса, уважавајући принцип да сваки стваралац треба да понуди своје прегалаштво за бољитак своје нације.
dodatakДОДАЦИ