30.09.2016

У Доме Гарде одржан научни скуп „Србија и стратегијска раскршћа“
У Дому Гарде на Топчидеру данас је одржан научни скуп „Србија и стратегијска раскршћа“ у организацији Школе националне одбране и Института за стратегијска истраживања, са циљем сагледавања и процене дугорочних стратегијских трендова и појава на глобалном, регионалном и националном нивоу.

Научном скупу присуствовали су министар одбране Зоран Ђорђевић, начелник Генералштаба Војске Србије генерал Љубиша Диковић, представници Министарства одбране и Војске Србије, државних институција, декан Новосадског универзитета, професори Београдског универзитета, представници научних института и други чланови академске заједнице из земље и иностранства.
 

Отварајући научни скуп, министар Ђорђевић је истакао да је ово окупљање изузетна прилика да научна и стручна јавност изнесе резултате истраживања и своје погледе о бројним темама и значајним изазовима са којима се данас суочава савремени свет, а који имају значајан утицај на Републику Србију стављајући је на озбиљна искушења. Говорећи о значају научног скупа, констатовао је да он треба да понуди одговоре на значајна питања стратегијске и геополитичке реалности Републике Србије, а научна заснованост закључака са скупа извесно ће дати допринос поузданијем процесу доношења одлука у систему одбране.
 

Како је истакао начелник Школе националне одбране пуковник ванр. проф. др Мирослав Талијан, иницијатива за организовање научног скупа, потекла је непосредно након обележавања шест деценија постојања и рада Школе националне одбране Војне академије. Идеју о припреми, одржавању и заједничком наступу на научном скупу, прихватио је Институт за стратегијска истраживања Сектора за политику одбране Министарства одбране и активност је уврштена у План научноистраживачке делатности Министарства одбране и Војске Србије за 2016. годину. 
 

Према речима директорке Института за стратегијска истраживања ванр. проф. др Јованке Шарановић, скуп је прилика да компетентни стручњаци из поменутих области изнесу своје погледе на бројне и комплексне изазове са којима се суочава свет на почетку 21. века, а који својом противуречном динамиком испољавају значајан утицај на Србију угрожавајући могућност пуне заштите и даље афирмације њених националних вредности и интереса. Разумевање глобалних и регионалних процеса је само нужан услов за реализацију националних интереса у савременом свету. Несумњиво је да ће Република Србија своје потенцијале ваљано искористити само уколико рационално дефинише стратегијске смернице свеукупног развоја друштва и успостави систем вредности који афирмише реализацију наведених циљева који ће важити за све друштвене субјекте, од политичких структура, науке, медија, па и самих грађана.

У наставку излагања професорка Шарановић је указала на значајну улогу Института за стратегијска истраживања, као војне научно-истраживачке установе, у решавању претходно наведених изазова. Не мање значајно је и настојање Института, да кроз организовање научних скупова, као што је то данашњи скуп, иницира ангажовање шире научне јавности у трагању за одговорима које намеће комплексни карактер процеса у међународној заједници, посебно региону, као и бројне специфичности геополитичке позиционираности Републике Србије. Управо из тих разлога, истакла је на крају свог уводног излагања, жеља Института за стратегијска истраживања и Школе националне одбране јесте да данашњи научни скуп прерасте у традиционално окупљање научне и стручне јавности који ће наставити да се баве најзначајнијим питањима безбедности и заштите националних интереса Републике Србије и српског народа у будућности. 
 
Током скупа, у оквиру рада тематских секција, презентовано је 48 радова у којима је 72 аутора изложило резултате својих истраживања теорије и праксе. Радови су објављени у зборнику радова „ИСИКС -2016“ и они јасно и целовито дају преглед безбедносних ризика и претњи и других актуелних безбедносних проблема, као и њихову рефлексију и утицај на националну безбедност.

У закључним напоменама пуковник Талијан је истакао да ће данашњи научни скуп, на основу респектабилних резултата публикованих радова аутора, допринети даљем јачању научно-наставних основа стратегије и пружити сазнања државним и друштвеним институцијама и организацијама неопходних за успешнију реакцију на савремене облике угрожавања безбедности. 

Износећи закључке са научног скупа, професорка Шарановић је истакла да је заједнички именитељ изнетих ставова аутора снажно наглашена потреба за знањем и на њему засноване стратегијске мисли која мора да има посебно значајно место у дефинисању одговора Републике Србије на заштити виталних националних вредности у условима бројних непознаница које намеће динамика и непредвидив смер процеса у савременој реалности. Предлог научног утемељења националне стратегије као кровног стратешког документа, који се могао чути на конференцији, свакако је један од закључака овог скупа, истакла је професорка Шарановић. На крају, захвалила се представницима Школе националне одбране на одличној сарадњи уз наглашавање заједничке амбиције да научни скуп прерасте у традиционалну активност и окупи, већ следеће године, не само научнике из земље већ и из света.
photoФОТОГАЛЕРИЈА
У Доме Гарде одржан научни скуп „Србија и стратегијска раскршћа“
У Доме Гарде одржан научни скуп „Србија и стратегијска раскршћа“
У Доме Гарде одржан научни скуп „Србија и стратегијска раскршћа“
У Доме Гарде одржан научни скуп „Србија и стратегијска раскршћа“
У Доме Гарде одржан научни скуп „Србија и стратегијска раскршћа“
 
У Доме Гарде одржан научни скуп „Србија и стратегијска раскршћа“
У Доме Гарде одржан научни скуп „Србија и стратегијска раскршћа“
У Доме Гарде одржан научни скуп „Србија и стратегијска раскршћа“
У Доме Гарде одржан научни скуп „Србија и стратегијска раскршћа“
У Доме Гарде одржан научни скуп „Србија и стратегијска раскршћа“
 
У Доме Гарде одржан научни скуп „Србија и стратегијска раскршћа“
У Доме Гарде одржан научни скуп „Србија и стратегијска раскршћа“
У Доме Гарде одржан научни скуп „Србија и стратегијска раскршћа“
У Доме Гарде одржан научни скуп „Србија и стратегијска раскршћа“
У Доме Гарде одржан научни скуп „Србија и стратегијска раскршћа“
 
У Доме Гарде одржан научни скуп „Србија и стратегијска раскршћа“
У Доме Гарде одржан научни скуп „Србија и стратегијска раскршћа“
У Доме Гарде одржан научни скуп „Србија и стратегијска раскршћа“
У Доме Гарде одржан научни скуп „Србија и стратегијска раскршћа“
У Доме Гарде одржан научни скуп „Србија и стратегијска раскршћа“
 
У Доме Гарде одржан научни скуп „Србија и стратегијска раскршћа“
У Доме Гарде одржан научни скуп „Србија и стратегијска раскршћа“
У Доме Гарде одржан научни скуп „Србија и стратегијска раскршћа“