ПРОЈЕКТИ

Ми вршимо истраживања кроз различите пројекте, који су од значаја за систем одбране и друштво у целини.

 

Пројекти

 

Кључне речи:

Период: 01.01.2000 - 08.08.2022

Категорија: Пројекти

Укупан број записа: 24

2022
 


У конкуренцији од укупно 917 пројеката који су се пријавили на конкурс Фонда за науку Републике Србије – Програм ИДЕЈЕ, одобрено је финансирање пројекта под називом „Управљање безбедносним ризицима – истраживање и развој симулација“ у којем учествује пуковник др ...
 
2021
 


Научноистраживачки пројекат Института за стратегијска истраживања под називом ''Физиономија савремених оружаних сукоба'' покренут је услед стално присутне потребе за анализом карактеристика и обележја савремених оружаних сукоба и разјашњења њихове генезе и ...
 
2021
 


Институт за стратегијска истраживања покренуо је нови научноистраживачки пројекат под називом „Пројекција трендова од значаја за безбедност Републике Србије до 2030. године“. Циљ пројекта јесте да се идентификују и објасне друштвене појаве и процеси који ће у наредној деценији ...
 
2018
 

Пројекат има за циљ отклањање недоречености у појмовно-категоријалном систему који се користи у области „стратегије, стратешког и стратешке културе“, пре свега појма „стратешка култура“. О наведеној синтагми се није много размишљало нити писало у Србији, за разлику од ...
 
2017
 

Пројекат има за циљ утврђивање фактора ризика и индивидуалних психолошких ресурса за суочавање и превладавање радног (свакодневног) и оперативног (борбеног) стреса у војној професији. Пројекта је осмишљен на основу захтева Одељења за развој психолошке делатности СЉР и Управе за људске ресурсе ...