ИСТРАЖИВАЧИ

Људи су оно што чини сваку научну иституцију.У свакодневном раду Института за стратегијска истраживања, што као стално запослени што као спољни сарадници, учествују научници из различитих експертских домена.

 

Истраживачи

 

Кључне речи:

Период: 01.01.2000 - 26.09.2021

Категорија: Истраживачи

Укупан број записа: 17

2017
 

Научно звање: научни сарадник
Експертска област: одбрана, безбедност, цивилна заштита, родна равноправност
 
Контакт:
Телефон: +381 11 2063 955
e-mail: jovanka.saranovic@mod.gov.rs
 
2017
 

Научно звање: научни сарадник
Експертска област: стратегија, међународни односи, безбедност
 
Контакт:
Телефон: +381 11 2063 657
e-mail: stanislav.stojanovic@mod.gov.rs
 
2017
 

Научно звање: виши научни сарадник
Експертска област: политичко насиље, верски и етнoнационалистички екстремизам.
 
Контакт:
Телефон: +381 11 2063 512
e-mail: milovan.subotic@mod.gov.rs
 
2017
 

Научно звање: научни сарадник
Експертска област: безбедносне анализе и процене, национална безбедност
  
Контакт:
Телефон: +381 11 2063 315
e-mail:branislav.milosavljevic@mod.gov.rs
 
2017
 

Научно звање: истраживач
Експертска област: међународни односи, безбедност
 
Контакт:
Телефон: +381 11 2063 378
e-mail: milinko.vracar@mod.gov.rs