ПУБЛИКАЦИЈЕ

Кроз публикације књига и часописа, као и других научно-информативних докумената, чинимо наш рад транспарентним и доприносимо широј домаћој и међународној научној заједници.

 

Публикације

 

Кључне речи:

Период: 01.01.2000 - 23.01.2019

Категорија: Публикације

Укупан број записа: 40

2018
2018
 


Tематски зборник радова посвећен je проблематици хибридног ратовања што је један од резултата рада на истоименом пројекту Одељења за студије одбране Института за стратегијска истраживања Универзитета одбране у Београду. Највећи део презентованих излагања на округлом столу одржаном 21. ...
 
2018
2018
 

Књига Вељка Благојевића „Србија и изазови одбрамбене дипломатије“ представља политичко-правну студију која настоји да утврди шта је уистину одбрамбена дипломатија и које је њено место и улога у дипломатском и свеукупном спољнополитичком наступу. Аутор приказује искуства у ...
 
2018
2018
 

Стогодишњица Првог светског рата представља јубилеј светског значаја. Рат као сложена друштвеноисторијска појава отвара многа питања на која је историографија дала одговор само делимично или се још увек налази у процесу трагања з аобјашњењима њихових узрока, токова и последица. Једно од таквих ...
 
2017
2017
 


Зборник радова The Great War in 1915 прердставља резултат дугорочне и обострано корисне сарадње на пољу војноисторијских истраживања између аустријског Војног музеја/Војноисторијског института и српских војних историчара из Института за ...
 
2017
2017
 

Тематски Зборник радова "Родна равноправност у систему одбране - достигнућа и перспективе" настао је као резултат дводневне међународне научне конференције са истим називом која је одржана у Београду 2015. године, у организацији Института за стратегијска истраживања МО и UNDP/SEESAC. ...