ПУБЛИКАЦИЈЕ

Кроз публикације књига и часописа, као и других научно-информативних докумената, чинимо наш рад транспарентним и доприносимо широј домаћој и међународној научној заједници.

 

Публикације

 

Кључне речи:

Период: 01.01.2000 - 08.08.2022

Категорија: Публикације

Укупан број записа: 52

2021
2021
 


Монографија о родној равноправности у Војсци Србије, аутора Јованке Шарановић, Зорана Килибард и Јан Марчека, на целовит и систематичан начин обрађује кључна подручја и механизме интеграције родне перспективе у сектор одбране, сагледавајући их у временској ретроспективи. Главна одлика ...
 
2021
2021
 


Монографија „Сила и моћ – Србија и војни фактор у међународној политици“ представља несумњиво важно дело за све ауторе стратешких студија, посебно оне који се баве српском стратешкoj мисли. Дело које је пред нама пружа теоријски заснована и систематизована знања о значају ...
 
2021
2021
 


Књига Војно-политички односи Југославије и САД 1969-1974. представља заокружену, сублимирану синтезу о комплексним билатералним односима две земље смештеним у контекст Хладног рата. Иако је тежиште књиге на спољнополитичком положају Југославије, није пропуштена прилика да се укаже и на ...
 
2021
2021
 


У монографији „Развој научноистраживачке мисли војне психологије“ проф. др Јан Марчек и доц. др Анитом Пешић представљају развојни пут војне психологије као самосталне научне дисциплине у оквиру психологије као матичне друштвене науке у Србији. Монографија је настала на основу ...
 
2020
2020
 


Тематско издање магазина „Војно дело“ број 4/2020 посвећено је резултатима рада из друге фазе научноистраживачког пројекта Института за стратегијска истраживања под називом „Стратешка култура као детерминанта националне безбедности у функцији подршке концепту војне ...