О Институту
Институт за стратегијска истраживања настао је 1984. године у процесу трансформације Центра високих војних школа ЈНА "Маршал Тито" и Центра за стратегијска истраживања ГШ ЈНА у нову интегралну научно-наставну институцију. Имао је три фазе развоја: прву у периоду 1985-1990, у оквиру Центра оружаних снага за стратегијска истраживања и студије (ЦОССИС) "Маршал Тито", другу после 1990. године, до његове трансформације у Институт за ратну вештину, када је био у саставу Центра високих војних школа оружаних снага (ЦВВШ ОС) "Маршал Тито" и трећу, од 2006, када је дотадашњи Институт ратне вештине преформиран и преименован у Институт за стратегијска истраживања где у његов састав улазе део расформираног Војноисторијског института (као одељење за војну историју) и Војни архив (до тада саставни део Војноисторијског института). Институт за стратегијска истраживања је функционално и организационо везан за Сектор за политику одбране Министарства одбране.

Организацијску структуру Института чине:
 • Одељење за стратегијске анализе и безбедносне интеграције,
 • Одељење за студије одбране,
 • Одељење за војну историју 
 • Група за опште послове и
 • Војни архив.
Задаци Института за стратегијска истраживања су:
 1. процена степена угрожености, изазова, ризика и претњи по безбедност Републике Србије;
 2. анализа процеса и чинилаца у међународним односима од којих зависи безбедност и међународни положај Републике Србије;
 3. истраживање искустава из постојећих кризних жаришта у земљи и свету од значаја за безбедност Републике Србије;
 4. анализа, процена и предлагање решења ради успешног одговора на уочене облике угрожавања безбедности Србије;
 5. истраживање начина прикључења и ангажовања Србије у међународним безбедносним организацијама;
 6. истраживање проблема из области управљања системом одбране;
 7. истраживање цивилно-војних односа у демократским и друштвима у транзицији, са фокусом на трансформацију и реформу цивилно-војних односа у Србији;
 8. истраживање психолошких аспеката руковођења војном организацијом, ратних дејстава, обуке и борбеног морала;
 9. испитивање јавног мњења у Министарству, Војсци и цивилној одбрани о релевантним питањима одбране земље;
 10. развијање и унапређење методологије истраживања система одбране Србије;
 11. истраживање војне историје до краја Другог светског рата;
 12. истраживање војне историје од завршетка Другог светског рата до данас;
 13. учествовање и сарадња у научноистраживачким пројектима чији су носиоци друге институције у земљи и иностранству, а односе се на област безбедности, одбране, безбедносне интеграције и војну историју;
 14. учествовање у експертизама и рецензијама научних радова из области рада Института;
 15. припрема и реализација научних и стручних скупова из области безбедности, одбране и војне историје;
 16. учешће у реализацији наставног процеса у Војној академији и током обуке у Војсци Србије и
 17. публиковање књига и часописа и израда научно-информативне документације.