На Сајму књига представљен Зборник радова „Жене мир и безбедност, родна анализа 2010-2015“.

30.10.2018
mp4 (5,29 MB)
Видео
30.10.2018
mp4 (14,77 MB)
Видео
30.10.2018
mp4 (13,07 MB)
Видео