"Организација система националне безбедности САД" и "Евраозија": Предавање пуковника Вангела Милковског (презентација)

26.12.2018
mp4 (59,32 MB)
pukovnik Vangel Milkovski - Organizacija sistema nacionalne bezbednosti SAD (prezentacija)