„Формулисање стратегије - Art Lykke модел“ и „Концепт мултидимензионе битке“: Предавање пуковника Вангела Милковског (видео/презентација)

25.12.2018
mp4 (66,09 MB)
pukovnik Vangel Milkovski - Koncept multidimenzione bitke OS SAD (prezentacija)
13.12.2018
mp4 (161,22 MB)
pukovnik Vangel Milkovski - Formulisanje strategije: Art Lykke model (prezentacija)
21.12.2018
mp4 (96,89 MB)
pukovnik Vangel Milkovski- Koncept multidimenzione bitke (video)
13.12.2018
mp4 (76,53 MB)
pukovnik Vangel Milkovski - Formulisanje strategije: Art Lykke model (video)